หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

ศิลปะ - ออกแบบ - บันเทิง

Boutique Resort Phuket
Boutique Resort Phuket

Boutique Resort Phuket

เต็มเวลา
RGF HR Agent Singapore Pte Ltd
Designer, Personal Care

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
RGF HR Agent Singapore Pte Ltd
Design Manager, Industrial Manufacturing

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์(กราฟฟิคฯ)

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Interior Designer

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Product Designer

LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Lighting Designer

LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
Graphic Design

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเขียนแบบเครื่องกล จ.ชลบุรี

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้องานออกแบบตกแต่ง

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Dextra Group
Mechanical Designer

Dextra Group

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED
Web Designer (Contact 6 เดือน)

CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Thai Samsung Electronics Company Limited
Design Engineer

Thai Samsung Electronics Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Thai Samsung Electronics Company Limited
Sr Hybid Designer

Thai Samsung Electronics Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Skyscanner Ltd
Senior Product Designer

Skyscanner Ltd

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited
ช่างเทคนิคออกแบบ

Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited

สมุทรสาครเต็มเวลา
RGF HR Agent Singapore Pte Ltd
Global Director of Store Design & Construction, Retail: Department Stores, etc

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd

Singaporeเต็มเวลา
MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
Web Designer

MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND

นนทบุรีเต็มเวลา
MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
Graphic Designer & Animation

MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND

นนทบุรีเต็มเวลา
MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
Graphic Designer

MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND

นนทบุรีเต็มเวลา